Tapis Ancien Fait

Chinois (1/6)

 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 61cm X 91cm 1920s 1c331
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 62cm X 111cm 1920s 1c330
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 89cm X 149cm 1920s 1b411
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 91cm X 150cm 1920s 1b623
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 61cm X 124cm 1920s 1b608
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 89cm X 150cm 1920s 1b636
 • Tapis Ancien Ovale Chinois Art Deco Fait Main 89cm X 150cm 1920s 1b634
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 122cm X 198cm 1920s, 1b718
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 125cm X 204cm 1920s 1b611
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 273cm X 356cm 1920s 1b467
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 189cm X 356cm 1920s 1b466
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 150cm X 243cm 1920s 1b660
 • Tapis Ancien Collection Chinois Ningsha Fait Main 110cm X 204cm 1880 1l15
 • Tapis Ancien Chinois Peking Fait Main 272cm X 353cm 1900 1l01
 • Tapis Ancien Chinois Art Deco Fait Main 272cm X 359cm 1920 1l06
 • Tapis Ancien Chinois Fete Fait Main 274cm X 365cm 1900 1l03
 • Tapis Ancien Chinois Peking Fait Main 91cm X 180cm 1900s 1b866
 • Tapis Ancien Chinois Ningsha Fait Main 186cm X 283cm 1870s 1b799